Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Kriterij sortiranja:
Relevance
Relevance
Date


Hotel IGMAN

Galerija / Gallery

Na osnovu člana 14. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine FBiH“, broj: 75/05), Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo

O B J A V LJ U J E

da je na osnovu Javnog poziva za prodaju hotela „IGMAN“ putem neposredne pogodbe (šifra predmeta: 090200885), objavljenog 06.12.2021. godine, a na osnovu okončanih pregovora, zaključen kupoprodajni ugovor, dana 04.02.2022. godine, između Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o., kao Prodavca i „THE PLACE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za investicije, projektovanje, promet i konsalting Sarajevo d.o.o. Sarajevo, kao Kupca, uz ovjeru kupoprodajnog ugovora od strane Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Kupoprodajnim ugovorom Kupac se obavezao da će izvršiti uplatu kupoprodajne cijene u iznosu od 5.105.000,00 KM, izvršiti investiranje u ukupnom iznosu od 10.407.881,42 KM u roku od 3 (tri) godine od dana uknjižbe Kupca na predmetu kupoprodaje, te zadržati hotelsko-ugostiteljsku i sportsko-rekreativnu djelatnost.

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
V.D. DIREKTORA
Adnan Jašarević